RZYM.-KAT. PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Sienkiewicza 38

90-009 Łódź

tel. 0-42 632-57-92

mail: swkrzyz.lodz@gmail.com

Kancelaria czynna

od poniedziałku do piątku

w godz. 16 - 18.

Za wyjątkiem świat.

 

KSIĘGI METRYKALNE: od 1946 roku

f

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie
internetowej parafii  PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKOBP Oddział 1 w Łodzi
39 1020 3352 0000 1502 0076 2237

Nabożeństwa

PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA 

W ŁODZI

 

 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

w ramach którego odbywają się poza formacją spotkania tematyczne np. o eutanazji, dialogu ekumenicznym; grupa ta zajmuje się także działalnością na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, poprzez robienie paczek wigilijnych, udzielanie korepetycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla wielu ludzi słyszących świat ludzi głuchych jest wielką niewiadomą. Czasami widzą oni na ulicy czy w tramwaju ludzi posługujących się językiem migowym. Patrzą z zaciekawieniem nic nie rozumiejąc. Czasami zadają sobie pytanie kim oni są, czy bardzo się różnią od większości ludzi w naszym kraju. 

 

 

Arcybractwo Różańca Świętego (Żywa Róża)

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby... Proszę Was odmawiajcie Różaniec! Wy, chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą”. Tymi oto słowami Papież Jan Paweł II zachęca nas do odmawiania Różańca.

 

 

 

 

III Zakon Św. Franciszka

Reguła i życie franciszkanów świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi... Franciszkanie świeccy są ponadto zobowiązani do częstego czytania Ewangelii, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.

 

 

 

 

 

 

Czciciele Miłosierdzia Bożego

Celem Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata poprzez:- szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;- odmawianie modlitwy "Koronki do Miłosierdzia Bożego";- propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego podpisem "Jezu, ufam Tobie";- pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;- troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;- modlitewne wspieranie Wspólnoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostolat Maryjny

Powiedz, aby wybito medalik według tego wzoru - mówi Najświętsza Dziewica. Osoby, które będą go z ufnością nosiły, zwłaszcza na szyi, otrzymają wiele łaski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piechur

organizuje rajdy po Metropolii Łódzkiej oraz całej Polsce, które mają na celu poznawanie architektury sakralnej jak również kultury regionu oraz organizuje wycieczki sobotnio - niedzielne. Organizacja ta jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK Łódź – Polesie i współpracuje z Radą Osiedla „Katedralna”.

 

 

 

Klub „Arka”

Klub Sportowy „Arka Św. Krzyż” powstał w 2002 r.w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego zrzesza on dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe w sekcjach: piłki nożnej, tenisa stołowego, warcab sportowych, siłowni oraz turystki.

Wspólnoty