RZYM.-KAT. PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Sienkiewicza 38

90-009 Łódź

tel. 0-42 632-57-92

mail: swkrzyz.lodz@gmail.com

Kancelaria czynna

od poniedziałku do piątku

w godz. 16 - 18.

Za wyjątkiem świat.

 

KSIĘGI METRYKALNE: od 1946 roku

f

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie
internetowej parafii  PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKOBP Oddział 1 w Łodzi
39 1020 3352 0000 1502 0076 2237

Nabożeństwa

PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA 

W ŁODZI

Wizytacja duszpasterska

 

          Ksiądz Biskup Wizytator do parafii przybył w sobotę 25.10.2008r w godzinach przedpołudniowych.  Pierwszym punktem wizytacji była kancelaria parafialna. Zostały tam przedłożone następujące dokumenty: akta chrztów, ślubów, pogrzebów, księgi: intencji mszalnych, chorych, zapowiedzi przedślubnych, pierwszej Komunii Świętej, bierzmowanych, fundi instructi, ogłoszeń duszpasterskich i kronika parafialna. Po przejrzeniu tych dokumentów Ks. Biskup Wizytator dokonał wpisu i opatrzył je pieczęcią. Stwierdził, że kancelaria jest prowadzona wzorowo. Następnym punktem były wizyty złożone Siostrom Służebniczkom NMP i księżom wikariuszom pracującym w parafii. 

          Drugiego dnia wizytacji Ks. Bp Ireneusz przybył do parafii o godz. 8.55. W drzwiach kościoła oczekiwali: ks. Proboszcz kan. Wojciecha Danka  w asyście Ks. Dziekana prał. Ireneusza Kuleszy i księży wikariuszy. Przy ołtarzu Księdza Biskupa powitał Ks. Proboszcz i przedstawiciel rodzin pan Tomasz Jaroszewicz. Rozpoczęła się msza św., którą sprawował ks. Paweł Zieliński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kazaniu Ks. Biskup Wizytator wspomniał, że 35 lat temu w naszej parafii odbywał praktyki diakońskie. Zaznaczył, ze niegdyś parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi liczyła około 40 tysięcy wiernych, a obecnie niewiele ponad 9 tysięcy. Była to parafia inteligencka, w której często miewał odczyty ks. bp. Prof. Bohdan Bejze. Obecnie wizerunek tej parafii  znacznie się zmienił. Parafia powinna być rodziną, a nie instytucją i miejscem przypadkowych spotkań -  zaznaczył Ksiądz Biskup.Na terenie parafii znajdują się dwie szkoły podstawowe, gimnazjum dwa licea ogólnokształcące i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Dla Dzieci Słabo Słyszących. Większość dzieci i młodzieży uczęszcza na katechezę w szkole.  Niewielka ilość, która nie uczestniczy,  czyni to nie tylko z własnej winy ale i z winy środowiska, z którego pochodzi. Biskup Wizytator stwierdził, ze w parafii pracują dobrzy katecheci, a ich relacje z dyrekcjami szkół są poprawne. Niestety sporo młodzieży przygotowującej się do bierzmowania wykazuje niewystarczające zaangażowanie w życie parafii, a także odczuwa się brak zainteresowania przygotowaniem do tego sakramentu ich rodziców. Kolejnym problemem parafii jest to, że wiele dzieci przedstawianych jest do chrztu przez rodziców żyjących w związkach niesakramentalnych lub bez żadnego formalnego związku. Z akt pogrzebowych wynika to, że wiele osób umiera bez sakramentów świętych. Fakty te świadczą o braku współodpowiedzialności chrześcijańskiej ze strony ich rodzin. Na zakończenie mszy św. Ks. Proboszcz przedłożył szczegółowe sprawozdanie z życia i stanu gospodarczego parafii.  Ksiądz Biskup stwierdził, że Ksiądz Proboszcz jest bardzo dobrym gospodarzem dbającym wzorowo o mienie parafialne.

 
 

 

 

 

 Mszę Świętą o godz. 10.30 sprawował Ks. Bp Wizytator. W kazaniu wspomniał o trzydziestej rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową i przywołał myśl przewodnią encykliki Ecclesia de Eucharistia: „Kościół żyje dzięki Eucharystii.” Chrześcijanie nawet w czasach prześladowań gromadzili się aby słuchać Słowa Bożego i umacniać się Eucharystią przez co wzbudzali podziw. Jeśli chodzi o uczestnictwo na niedzielnej mszy św. Łódź w skali Polski znajduje się na przedostatnim miejscu. Trzeba modlić się za tych katolików, którzy opuszczają niedzielną mszę św. Stwierdził też, że  katolicy w publicznych sprawach nie kierują się zasadami wiary chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej

 
 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie mszy św. zaprezentowały się następujące wspólnoty parafialne:

Asysta Liturgiczna

Miłosierdzie Boże

Klub Turystyczny Piechur

III Zakon Św. Franciszka

Stowarzyszenie Cudownego Medalika – Apostolat Maryjny

Żywa Róża

Polski Związek Katolicko Społeczny

Duszpasterstwo Głuchych

Koło Misyjne z Gimnazjum nr 4

Klub Sportowy Arka Święty Krzyż

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Ministranci

 
 

 

 

 

Po mszy, nie obyło się bez wspólnych pamiątkowych zdjęć. 

 

O godz. 12.00 mszę św. odprawiał ks. Piotr Turek. Ksiądz Biskup zadał licznie zgromadzonym dzieciom pytanie : „Kim chciałybyście być w przyszłości?”. Odpowiedzi były różne, np.: „chciałbym być piłkarzem, nauczycielką, lekarzem, policjantem”, i  itp. Ks. biskup zaznaczył, że najważniejszym jest aby być dobrym człowiekiem. Można to osiągnąć jedynie wtedy gdy kocha się Boga i bliźniego. Do rodziców zwrócił się z apelem o pomoc dzieciom w realizacji ich chrześcijańskiego i życiowego powołania.Na zakończenie mszy św. Ks. Proboszcz podziękował Księdzu Biskupowi za wizytację, umocnienie parafian Słowem Bożym i poprosił o błogosławieństwo dla całej wspólnoty.

 

 Na zakończenie, oczywiście jeszcze raz pamiątkowe zdjęcie.