PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA 

W ŁODZI

Wizytacja duszpasterska

 

          Ksiądz Biskup Wizytator do parafii przybył w sobotę 25.10.2008r w godzinach przedpołudniowych.  Pierwszym punktem wizytacji była kancelaria parafialna. Zostały tam przedłożone następujące dokumenty: akta chrztów, ślubów, pogrzebów, księgi: intencji mszalnych, chorych, zapowiedzi przedślubnych, pierwszej Komunii Świętej, bierzmowanych, fundi instructi, ogłoszeń duszpasterskich i kronika parafialna. Po przejrzeniu tych dokumentów Ks. Biskup Wizytator dokonał wpisu i opatrzył je pieczęcią. Stwierdził, że kancelaria jest prowadzona wzorowo. Następnym punktem były wizyty złożone Siostrom Służebniczkom NMP i księżom wikariuszom pracującym w parafii. 

          Drugiego dnia wizytacji Ks. Bp Ireneusz przybył do parafii o godz. 8.55. W drzwiach kościoła oczekiwali: ks. Proboszcz kan. Wojciecha Danka  w asyście Ks. Dziekana prał. Ireneusza Kuleszy i księży wikariuszy. Przy ołtarzu Księdza Biskupa powitał Ks. Proboszcz i przedstawiciel rodzin pan Tomasz Jaroszewicz. Rozpoczęła się msza św., którą sprawował ks. Paweł Zieliński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kazaniu Ks. Biskup Wizytator wspomniał, że 35 lat temu w naszej parafii odbywał praktyki diakońskie. Zaznaczył, ze niegdyś parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi liczyła około 40 tysięcy wiernych, a obecnie niewiele ponad 9 tysięcy. Była to parafia inteligencka, w której często miewał odczyty ks. bp. Prof. Bohdan Bejze. Obecnie wizerunek tej parafii  znacznie się zmienił. Parafia powinna być rodziną, a nie instytucją i miejscem przypadkowych spotkań -  zaznaczył Ksiądz Biskup.Na terenie parafii znajdują się dwie szkoły podstawowe, gimnazjum dwa licea ogólnokształcące i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Dla Dzieci Słabo Słyszących. Większość dzieci i młodzieży uczęszcza na katechezę w szkole.  Niewielka ilość, która nie uczestniczy,  czyni to nie tylko z własnej winy ale i z winy środowiska, z którego pochodzi. Biskup Wizytator stwierdził, ze w parafii pracują dobrzy katecheci, a ich relacje z dyrekcjami szkół są poprawne. Niestety sporo młodzieży przygotowującej się do bierzmowania wykazuje niewystarczające zaangażowanie w życie parafii, a także odczuwa się brak zainteresowania przygotowaniem do tego sakramentu ich rodziców. Kolejnym problemem parafii jest to, że wiele dzieci przedstawianych jest do chrztu przez rodziców żyjących w związkach niesakramentalnych lub bez żadnego formalnego związku. Z akt pogrzebowych wynika to, że wiele osób umiera bez sakramentów świętych. Fakty te świadczą o braku współodpowiedzialności chrześcijańskiej ze strony ich rodzin. Na zakończenie mszy św. Ks. Proboszcz przedłożył szczegółowe sprawozdanie z życia i stanu gospodarczego parafii.  Ksiądz Biskup stwierdził, że Ksiądz Proboszcz jest bardzo dobrym gospodarzem dbającym wzorowo o mienie parafialne.

 
 

 

 

 

 Mszę Świętą o godz. 10.30 sprawował Ks. Bp Wizytator. W kazaniu wspomniał o trzydziestej rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową i przywołał myśl przewodnią encykliki Ecclesia de Eucharistia: „Kościół żyje dzięki Eucharystii.” Chrześcijanie nawet w czasach prześladowań gromadzili się aby słuchać Słowa Bożego i umacniać się Eucharystią przez co wzbudzali podziw. Jeśli chodzi o uczestnictwo na niedzielnej mszy św. Łódź w skali Polski znajduje się na przedostatnim miejscu. Trzeba modlić się za tych katolików, którzy opuszczają niedzielną mszę św. Stwierdził też, że  katolicy w publicznych sprawach nie kierują się zasadami wiary chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej

 
 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie mszy św. zaprezentowały się następujące wspólnoty parafialne:

Asysta Liturgiczna

Miłosierdzie Boże

Klub Turystyczny Piechur

III Zakon Św. Franciszka

Stowarzyszenie Cudownego Medalika – Apostolat Maryjny

Żywa Róża

Polski Związek Katolicko Społeczny

Duszpasterstwo Głuchych

Koło Misyjne z Gimnazjum nr 4

Klub Sportowy Arka Święty Krzyż

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Ministranci

 
 

 

 

 

Po mszy, nie obyło się bez wspólnych pamiątkowych zdjęć. 

 

O godz. 12.00 mszę św. odprawiał ks. Piotr Turek. Ksiądz Biskup zadał licznie zgromadzonym dzieciom pytanie : „Kim chciałybyście być w przyszłości?”. Odpowiedzi były różne, np.: „chciałbym być piłkarzem, nauczycielką, lekarzem, policjantem”, i  itp. Ks. biskup zaznaczył, że najważniejszym jest aby być dobrym człowiekiem. Można to osiągnąć jedynie wtedy gdy kocha się Boga i bliźniego. Do rodziców zwrócił się z apelem o pomoc dzieciom w realizacji ich chrześcijańskiego i życiowego powołania.Na zakończenie mszy św. Ks. Proboszcz podziękował Księdzu Biskupowi za wizytację, umocnienie parafian Słowem Bożym i poprosił o błogosławieństwo dla całej wspólnoty.

 

 Na zakończenie, oczywiście jeszcze raz pamiątkowe zdjęcie.

 

RZYM.-KAT. PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Sienkiewicza 38

90-009 Łódź

tel. 0-42 632-57-92

mail: swkrzyz.lodz@gmail.com

Kancelaria czynna

od poniedziałku do piątku

w godz. 10 - 11 i 16 - 18.

Za wyjątkiem świat.

W wakacje czynna po południu

w godz. 16 - 18.

KSIĘGI METRYKALNE: od 1920 roku

f

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie
internetowej parafii  PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.