RZYM.-KAT. PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Sienkiewicza 38

90-009 Łódź

tel. 0-42 632-57-92

mail: swkrzyz.lodz@gmail.com

Kancelaria czynna

od poniedziałku do piątku

w godz. 16 - 18.

Za wyjątkiem świat.

 

KSIĘGI METRYKALNE: od 1946 roku

f

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie
internetowej parafii  PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKOBP Oddział 1 w Łodzi
39 1020 3352 0000 1502 0076 2237

Nabożeństwa

PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA 

W ŁODZI

 
 

 

Stacja VII — Drugi upadek pod krzyżem

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

Uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.

 

 Każda wiadomość o tym, że komuś dzieje się krzywda napełniała Papieża smutkiem. Było tych wydarzeń wiele: wojny, trzęsienia ziemi, kataklizmy, ataki terrorystyczne. Zawsze modlił się o pokój, o ofiary i przestępców. Podczas jednej ze swoich pielgrzymek wypowiedział słowa:

Usłysz mój głos, daj nam zdolność i siłę, abyśmy mogli odpowiadać na nienawiść - miłością, na niesprawiedliwość całkowitym poświęceniem się dla sprawiedliwości, na niedostatek - dawaniem od siebie, na wojnę - pokojem. Boże usłysz mój głos i obdarz świat Twoim pokojem wiekuistym.

 

            Czy modlę się za ojczyznę i o pokój na świecie?

 

 Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.