RZYM.-KAT. PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Sienkiewicza 38

90-009 Łódź

tel. 0-42 632-57-92

mail: swkrzyz.lodz@gmail.com

Kancelaria czynna

od poniedziałku do piątku

w godz. 16 - 18.

Za wyjątkiem świat.

 

KSIĘGI METRYKALNE: od 1946 roku

f

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie
internetowej parafii  PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKOBP Oddział 1 w Łodzi
39 1020 3352 0000 1502 0076 2237

Nabożeństwa

PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA 

W ŁODZI

Pieśni Adwentowe

Zapraszamy do nauki pieśni śpiewanych w naszym kościele.

Wśród wykonawców możemy zobaczyć - p. Rafała Maciejewskiego i Szymona Dębkowskiego, a także naszego proboszcza o. Marka Rojszyka OP

Ref: Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
        bo zbliża się wasze odkupienie.
 

1. Bóg dał nam życie wieczne,

a to życie jest w Jego Synu.

Wiemy, że gdy się objawi będziemy do Niego podobni,

bo ujrzymy Go takim jakim jest.

 

2. I otrze z ich oczu wszelką łzę,

a śmierci już odtąd nie będzie.

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu,

bo pierwsze rzeczy przeminęły.

 

3. Światło księżyca będzie jak światło słoneczne,

a światło słońca stanie się siedmiokrotne,

w dniu gdy Pan opatrzy rany swego ludu

i uleczy jego sińce po urazach.

 

4. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela
do światła swej chwały.
Rozraduje się serce wasze
a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.

Nabierzcie ducha

Ref.: Najświętsza Dziewico, Przybytku Boga z ludźmi,

Maryjo, Ziemio Święta, Panno Niepokalana,

Matko Emmanuela.

 

1. Anioł Pana posłany został do Maryi

I Dziewicę napełniła łaska

Słuchaj Oblubienico Chrystusa

Poczniesz i porodzisz Syna

Ty jesteś Nowym Rajem, Nową Ziemią Świętą

W Tobie bowiem zamieszkała światłość.

 

2. Pan wejrzał na Ciebie z miłością

I Anioł dał Tobie słowo

Oto nadchodzi Bóg Prawdziwy

W Twym łonie przyjmie ciało nowego Adama

Zrodzony przez Ojca, narodzony w czasie

Bóg-Człowiek, Światłość i Życie,

Ten, który stworzył świat.

 

3. Radujcie się ze mną oblubienice Pana

Bo moje serce jest świątynią Boga

Gdyż Pan się pochylił nad swą służebnicą

I łono moje uczynił bramą nieba

Człowiekiem stał się jedyny Syn Boga

Jezus, najpiękniejszy spośród synów ludzkich.

Najświętsza Dziewico

Otwórz się, niebo pokryte chmurami

1. Otwórz się, niebo pokryte chmurami,

I Sprawiedliwy niech zejdzie z obłoków,

Jak deszcz ożywczy, co zwilży pustynię

Każdego serca.

 

2. Otwórz się, ziemio, i wydaj swój Owoc

Zrodzony z Ojca i czystej Dziewicy,

Gdyż On przyniesie zbawienie i pokój

Całemu światu.

 

3. Przyjdź, Pojednanie, już więcej nie zwlekaj;

Niech Twa obecność przywróci nam łaskę,

I wprowadź wszystkich znużonych wędrowców

Do domu Ojca.

 

4. Znak Twój na niebie zabłyśnie narodom

Gdy znów nadejdziesz, by sądzić sumienia;

Pamiętaj wtedy, żeś mieszkał wcielony

Pomiędzy nami.5. Boży Baranku, czekamy na Ciebie

I pieśnią chwały wielbimy Twą dobroć;

Sławimy również i Ojca, i Ducha

W jedności z Tobą.

 

Amen