PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA 

W ŁODZI

 

Słowo Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

przed Niedzielą LAETARE

 

 

 

Kochani Siostry i Bracia,

 

Za tydzień będziemy przeżywać już czwartą niedzielę Wielkiego Postu, nazywaną w naszym Kościele „Niedzielą LAETARE”, a więc niedzielą RADOŚCI.
O jaką radość chodzi? Jakie jest jej źródło? Z czego może cieszyć się Kościół
za półmetkiem Wielkiego Postu.

Szczególną odpowiedź na te pytania stanowi inicjatywa zainaugurowana
w Kościele przez papieża Franciszka, zwana „24 godziny dla Pana” Ojciec Święty wzywa, aby w całym Kościele całą dobę poprzedzającą Niedzielę LAETARE uczynić czasem nieprzerwanej celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Przy czym, nie chodzi tu jedynie o proste wezwanie, by „zorganizować” w naszych kościołach wielkopostną Spowiedź. Chodzi raczej o zaproszenie, by odkryć, KIM JEST BÓG „bogaty w miłosierdzie”, nie męczący się wybaczaniem - jakie są Jego „priorytety” - co w Bogu jest źródłem największej RADOŚCI! W niebie większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia… Radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca (Łk 15, 7 i 10). To Bóg - Ojciec, który nas zaprasza na ucztę, zastawioną z okazji powrotu „marnotrawnego syna”: Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się (Łk 15, 23n).

Właśnie dlatego Papież zaprasza nas do 24-godzinnej celebracji Sakramentu Pokuty nie kiedykolwiek, ani nawet nie kiedykolwiek w Wielkim Poście, lecz
w Wigilię IV Niedzieli Postu - Niedzieli LAETARE!

Oto najwłaściwsze przesłanie i sens owej „różowej” niedzieli w długim okresie „fioletowego” okresu. Nie chodzi przecież o to, by na moment nieco „poluzować śrubę” 7-tygodniowego umartwienia, i zaczerpnąć „innego”, jakby pogodniejszego powietrza w jego połowie. Chodzi o to, by ucieszyć się radością Nieba - by wziąć udział w radości samego Boga - by ucieszyć się z ucieszonym Panem!

Chodzi także o to, by się zachwycić zbawczym wydarzeniem Sakramentu Pokuty i Pojednania, przeżywanym przez nas WSPÓLNIE - w Świętym Kościele tworzonym przez grzeszników. By się zdumieć, jak tłumy (!) w Kafarnaum, które widząc Jezusa odpuszczającego grzechy paralitykowi, wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom (Mt 9, 1 - 8). Właśnie tak: LUDZIOM - bo nie chodzi „tylko”
o Jezusa, ale również o Jego Kościół - Apostołów i ich następców, NAM WSZYSTKIM - tak mówi św. Paweł: Bóg zlecił NAM posługę jednania…, przekazując NAM słowo jednania (2 Kor 5, 18n).

Jest to więc zaproszenie do uczestnictwa w WYDARZENIU jednoczącym cały Kościół - i to w kluczowym dla niego DOŚWIADCZENIU: uznania własnego grzechu, rozpoznania siebie jako wspólnoty grzeszników, którzy dostępują rozgrzeszenia i pojednania - z Panem, i między sobą. Liczy się też świadectwo takiej jedności - w znaku wymagającym pokory i uniżenia, a nie triumfalnej celebracji swojej dobroci i nieomylności...

Dla nas w Polsce papieska inicjatywa jest niewątpliwą szansą pogłębienia wspólnotowego rozumienia i przeżywania sakramentu pokuty - u nas ciągle jeszcze z reguły przyjmowanego i szafowanego w całkowitej prywatności i samotności. Ukrywamy się nawzajem przed sobą tak z grzechem, jak i z podejmowaną pokutą. W konsekwencji, zostajemy SAMI - tak z ciężarem swojego grzechu, jak i w procesie nawrócenia.

Celebracja wspólna - rozpoczęta rozbudowaną Liturgią SŁOWA może też nas otworzyć na zupełnie inny wymiar i rachunku sumienia, i udzielanego pouczenia - zrozumienia wydarzenia, jakim jest sakrament pokuty bardziej
w kategoriach Bożego objawienia i działania niż procedur sądowych mających
za jedyny punkt odniesienia abstrakcyjne prawo (przepisy i przykazania).

 

W naszej Archidiecezji „24 godziny dla Pana” odbędą się w czterech miejscach: w Łodzi - w katedrze i w kościele Ojców Pasjonistów, a ponadto
w sanktuarium Matki Bożej w Łasku oraz w kościele Panien Dominikanek
w Piotrkowie. W każdym z tych miejsc będzie miała miejsce najpierw pokutna Liturgia Słowa (w piątek, 9 marca o godz. 21.00), której przewodniczył będzie jeden z księży biskupów. Będzie ona stanowić bramę do indywidualnych spowiedzi przez całą noc i następujący po niej dzień - aż do RADOSNEGO dziękczynienia
i uwielbienia Boga podczas kończącej całe wydarzenie Eucharystii, sprawowanej
w tych samych świątyniach w sobotę, 10 marca, o godz. 18.00 - w tych samych wspólnotach pod przewodnictwem biskupa.

 

Chcę Was wszystkich, Siostry i Bracia, zaprosić do udziału w tym spotkaniu
z miłosiernym i rozradowanym Bogiem. Odkryjmy radość pojednania: z Panem,
i z ludźmi, przeciwko którym zgrzeszyliśmy. Niech nas ta radość prawdziwie uskrzydli i przynagli na drodze do Świąt Paschalnych.

 

 

Serdecznie Wam błogosławię

 

 

 

                                                                                  ✠ Grzegorz Ryś

                                                                         Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

 

________________________________________________________________________________

 

                                                                     

 

Łódź, dnia 1 marca 2018 roku

KO-1.2-265/2018

       X Ireneusz Pękalski

        Biskup Pomocniczy

 

 

 

RZYM.-KAT. PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Sienkiewicza 38

90-009 Łódź

tel. 0-42 632-57-92

mail: swkrzyz.lodz@gmail.com

Kancelaria czynna

od poniedziałku do piątku

w godz. 10 - 11 i 16 - 18.

Za wyjątkiem świat.

W wakacje czynna po południu

w godz. 16 - 18.

KSIĘGI METRYKALNE: od 1920 roku

f

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie
internetowej parafii  PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.