RZYM.-KAT. PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Sienkiewicza 38

90-009 Łódź

tel. 0-42 632-57-92

mail: swkrzyz.lodz@gmail.com

Kancelaria czynna

od poniedziałku do piątku

w godz. 16 - 18.

Za wyjątkiem świat.

 

KSIĘGI METRYKALNE: od 1946 roku

f

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie
internetowej parafii  PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA

umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKOBP Oddział 1 w Łodzi
39 1020 3352 0000 1502 0076 2237

Nabożeństwa

PARAFIA

PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA 

W ŁODZI

W naszej parafii

In hoc signo vinces

Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia św. Krzyża jest jednym z najstarszych kościołów w centrum Łodzi.Zarówno parafian jak i gości zapraszamy do zapoznania się z serwisem informacyjnym naszej parafii. Znajdziecie informacje o historii naszej świątyni. Poznacie naszych duszpasterzy, liturgiczną służbę ołtarza oraz inne osoby świeckie skupiające się wokół ołtarza. W galerii można zobaczyć zdjęcia związane z życiem naszej parafii.

 

 

Zapraszam do współredagowania naszej strony. Wszelkie uwagi i sugestie można wpisać do księgi gości. Zbieramy również stare fotografie dotyczące naszej świątyni. Fotografie zostaną zeskanowane i zwrócone. Wszystkie będzie można zobaczyć w galerii archiwów.

„Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.

Czytania z dnia

Biblia

Komentarze

Przycisk

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci
Niepokalana Dziewico Maryjo!
Królowo Rodzin, Królowo Pokoju. Zawierzamy Ci swoje dzieci, dzieci chrzestne i z duchowej adopcji oraz wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich.
Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa.
Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój, jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości.

Modlitwy zawierzenia

Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa

do indywidualnego odmawiania:


Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus, który dotyka obecnie ludzkość, został jak najszybciej opanowany i nie siał więcej zniszczenia oraz lęku. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

. OO

W

Y

P

O

M

I

N

K

I

Mała Arianka potrzebuje pomocy! Jest kuzynką osoby związanej z naszym duszpasterstwem. Pomóżcie jeśli możecie, przekażcie też dalej! Niech dzieje się dobro!

Dziś  10.01 rozpoczynamy wizyty kolędowe. Wizyty zaczynamy składać od godz. 16:00.

Tygodniowy rozkład :

 

10 - 15.01
Poniedziałek - ul. Sienkiewicza
Wtorek          - ul. Tuwima
Środa            - ul. Kilińskiego
Czwartek       - ul. Nawrot
                        plac Komuny Paryskiej
Piątek            - ul. Piotrkowska do nr 90
Sobota           - ul. Piotrkowska cd.
17 - 20.01
Poniedziałek - ul. Struga, Traugutta,                                 Narutowicza
Wtorek          - ul. Wschodnia,                                           Zachodnia,                                             Kościuszki
Środa            - ul. Jaracza, 6 sierpnia,                               Więckowskiego,                                     Gdańska
Czwartek       - ul. Wólczańska,                                         Zamenhofa,                                           Dowborczyków
 

XXV DZIEŃ JUDAIZMU 
W KOŚCIELE KATOLICKIM  W POLSCE

W dniach 16-17 stycznia zapraszamy na obchody w archidiecezji i naszej parafii Dnia Judaizmu, które od XXV lat organizowane są w Kościele Katolickim w Polsce z inicjatywy św. Jana Pawła II.

Wydarzenie w naszym kościele odbędzie się w poniedziałek, 17 stycznia o godz. 19.00 i będzie również transmitowane na Youtube Dominikanie Łódź. Zdajemy sobie sprawę z niewielkiego zainteresowania Dniem Judaizmu w polskich parafiach, ale nie chciejmy się tym zamartwiać. Obojętność, a nawet niechęć do respektowania tych rokrocznych obchodów ustanowionych przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku płynie po prostu, jak chcemy wierzyć, z braku zrozumienia ich celu” – pisze biskup Rafał Markowski. A przecież, jak zauważa: „Utrata judaistycznego wymiaru chrześcijaństwa zawsze daje asumpt do rozwoju takiej czy innej idolatrii wśród chrześcijan, umacnianie się w nich przekonań pogańskich, a w efekcie do przerwania istotowej więzi z Jezusem Chrystusem, który jako Głowa Kościoła pragnie pozostawać w najściślejszym związku ze swoim Ciałem, jakim jest zgromadzenie, zwołanie (ecclesia) chrześcijan. Brak świadomości, że jesteśmy jak Izrael, jak Żydzi, że tak jak oni mamy w słowach Pisma Świętego odnajdywać siebie samych, nasze własne życie i ratunek przy chodzący od Boga Jedynego, kieruje nas w stronę afirmacji jakichś innych bogów, bożków (…). Odkrywanie żydowskich korzeni chrześcijaństwa oraz trwanie w nich pozwala Kościołowi i wyznawcom Jezusa Chrystusa omijać rafy, unikać pułapek i ślepych uliczek, a jeśli już się w nie zaplączą, wołać do Boga o ratunek. On pomocy nie odmawia, bo kocha grzesznika, nie chce jego zatraty i śmierci. Na słowa proroka posłanego przez Boga Żydzi, w ślad za królem Dawidem, przyznają: zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i ludziom, poszliśmy złą drogą; przebacz nam, chcemy wrócić do Ciebie” .

 
 

"(...) plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny" - czytamy w dokumencie Soboru Watykańskiego II „Lumen Gentium”.  

W środę, 26 stycznia zapraszamy do naszego kościoła, wraz z katolicką wspólnotą ekumeniczną Chemin Neuf, która ma swoją siedzibę na terenie naszej parafii, na XII Dzień Islamu w Kościele Katolickim, który odbędzie się pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie świadkami nadziei”. Spotkanie zakłada zapoznanie się ze świadectwem braterskiego współegzystowania z muzułmanami małego brata Jezusa - bł. Karola de Foucauld, którego papież Franciszek będzie kanonizował w maju oraz błogosławionych Kościoła w Algierii Pierre Cleverie – dominikańskiego biskupa i bł. Christiana de Cherge – opata klasztoru trapistów Tibhirine. Po świadectwie czeka nas dzielenie oraz modlitwa.

 

"(…) czynienie gestów wobec „innego” tylko pod warunkiem, że on uczyni to sami, byłoby sprzeczne z Ewangelią. Czasem się słyszy: „To zawsze my pierwsi wychodzimy. Koniec z tym! Kolej na niego!” Jak gdybyśmy nie byli w najwyższym stopniu zobowiązani wspaniałą inicjatywą Tego, który „do końca nas umiłował”. Niezależnie od tego, ile to miałoby kosztować, unikajmy zasady odwetu, odpłacania pięknym za nadobne. On wciąż na nas czyha na każdym kroku. Wszak wyjść ku „innemu” i wyjść ku Bogu to jedno i to samo – nie można się bez tego obyć. Potrzeba nam wszystkim właśnie takiej bezinteresowności (…) Nasi przyjaciele sufi chętnie cytują Ewangelię, którą chcieli czytać. Tak wiele przypowieści i słów Jezusa znajduje wyraźny oddźwięk w środowisku muzułmańskim, które znamy! Czy nie można by,  w pokoju wewnętrznego słuchania, dać wybrzmieć Księdze islamu, z pragnieniem i poszanowaniem tych braci, którzy czerpią z niej swój smak Boga? Czy trzeba będzie nadal udawać, że nie słyszy się przesłania innego, kwestionując z zasady jego pierwotną więź z Całkiem Innym? (…) Przyjmowanie gości we wspólnej modlitwie znajduje przedłużenie w konkretnym praktykowaniu hojnej gościnności (…) Rozmnożony chleb, który nam – chrześcijanom i muzułmanom – jest już dane wspólnie przełamywać, to chleb niezachwianej ufności  pokładanej wyłącznie w Bożym miłosierdziu. Kiedy zgadzamy się spotkać w tym dzieleniu jako bracia, w podwójny sposób  dlatego, że „marnotrawni” i dlatego, że obdarowani przebaczeniem – może między nami tworzyć się coś w rodzaju celebracji święta zarządzanego na całą wieczność z powodu owego „jednego grzesznika, która się nawraca”. Już teraz jest między nami „stół zastawiony” dla wszystkich, „dla pierwszego z na i dla ostatniego” (…) – bł. Christian de  Chergé , przeor klasztoru trapistów i męczenników z Tibhirine.